BRAND
epitique
e.p.t.q.

e.p.t.q. được tạo ra cho vẻ đẹp tinh tế của người phụ nữ .

Filler axit hyaluronic e.p.t.q. được sản xuất theo công nghệ và quy trình của trung tâm JETEMA R&D đảm bảo một chất lượng tinh tế và an toàn.