PROCESS

e.p.t.q. được sản xuất nghiêm ngặt theoTHE 9 PROCESS.
THE 9 PROCESS

THE 9 PROCESS, 9 tiêu chí chế tạo và sản xuất của fillers được quản lý cẩn thận và an toàn cao.

e.p.t.q. được sản xuất theo quy trình THE 9 PROCESS giảm các chất chuyển hóa hóa học, nội độc tố và chất xúc tác tạo liên kết chéo (BDDE) có liên quan đến các tác dụng phụ.