PROCESS

9 TIÊU CHÍ VÀNG CHO THƯƠNG HIỆU FILLER E.p.t.q

THE 9 PROCESS, 9 tiêu chí chế tạo và sản xuất của fillers được quản lý chặt chẽ và an toàn cao.

 • Safe Raw Material

  Nguyên liệu an toàn

  e.p.t.q. được sản xuất và quản lý theo quy trình khép kín và an toàn.

 • HA Concentration

  Nồng độ HA

  e.p.t.q. sử dụng 24mg hyaluronic axit.

 • High Viscoelasticity

  Độ đàn hồi cao

  e.p.t.q. có độ đàn hồi và liên kết hoàn hảo giúp định hình tốt.

 • Technology of Particle Homogenization

  Công nghệ xử lý phân tử hạt

  Công nghệ xử lý bằng kỹ thuật Downing giúp các phân tử hạt đồng nhất

 • No Detection of Residual BDDE

  Không dư lượng chất xúc tác BDDE

  Không nhận thấy dư lượng BDDE.

 • Aseptic Environment

  Môi trường sản xuất vô khuẩn

  e.p.t.q. được sản xuất trong tiêu chuẩn vô khuẩn và vô trùng.

 • Less than 0.1 EU/ml of Endotoxin

  Hàm lượng Endotoxin < 0.1 EU/ml

  e.p.t.q. có thề kiểm soát hàm lượng endotoxin dưới 0.1 EU/ml

 • Similar pH and Osmotic Pressure

  Độ pH vá áp suất thẩm thấu

  e.p.t.q. cung cấp độ pH và áp suất thẩm thấu tương thích với cơ thể con người.

 • Extrusion Force

  Áp lực tiêm

  Áp lực tiêm được giảm thiểu tối đa.