PRODUCT
S 100

S 100

 • Thành phần
  HA 24mg/ml
 • Độ tiêm sâu
  Superficial / Mid dermis
 • Ống tiêm
  0.5ml, 1.0ml
 • Kim
  27G, 30G
 • HSD
  24Months
 • S 300
 • S 500