PRODUCT
S 300

S 300

 • Thành phần
  HA 24mg/ml
 • Độ tiêm sâu
  Mid / Deep Dermis
 • Ống tiêm
  0.5ml, 1.0ml
 • Kim
  27G
 • HSD
  24Months
 • S 100
 • S 500