TECHNOLOGY

JETEMA luôn luôn nghiên cứu để cải thiện sự an toàn một cách tối đa.

  • Công nghệ ZEEP
  • Quy trình downing
  • Kết quả lâm sàng

Công nghệ ZEEP (Zero Endotoxin & BDDE Entire Process)

e.p.t.q. đảm bảo mức nội độc tố dưới 0,1 EU / ml và không phát hiện dư lượng BDDE giảm thiểu các tác dụng phụ.

CERTIFICATE OF ANALYSIS
  • Endotoxin ▼
  • Inflammation ▼ /
  • BDDE ▼
  • Allergic reaction ▼
Ref. Chứng chỉ phân tích COA

Quá Trình Downing

e.p.t.q. tạo ra một kích thước hạt đồng nhất thông qua quá trình Downing.
Kỹ thuật tinh tế và không tích tụ

Data on file
Ref. Dữ liệu trong hồ sơ

Kết quả lâm sàng

Đánh giá hiệu quả
Từ kết quả WSRS (giảm so với điểm cơ bản) được đánh giá bởi các chuyên gia và các nhà điều tra độc lập, cho thấy sự cải thiện nếp nhăn hiệu quả.
Thay đổi giá trị trung bình của WSRS là 8, 16 và 24 tuần so với ban đầu được đánh giá bởi các nhà điều tra độc lập.
Đánh giá an toàn
Không có bất thường lớn nào được phản hồi, và những phản ứng bất thường nhỏ từ vật tư y tế, chẳng hạn như sưng nhẹ và đau trong 2-3 ngày, tất cả đều phục hồi mà không cần bất kỳ điều trị đặc biệt nào. Không có dấu hiệu của sự bất thường nào về sức khỏe, hoặc xét nghiệm máu. e.p.t.q. đã được báo cáo là một vật tư y tế an toàn và được chứng minh an toàn đối với cơ thể.
Ref. Kết quả nghiên cứu lâm sàng, Khoa Da liễu, Bệnh viện Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc 2016